A-TRUPPEN
Truppen
Statistik
Cookies
Tabellen
Matchplan
Matchsökning

JUNIORER
J18

UNGDOMAR
Skridskoskolan
U8 Team 08
U9 Team 07
U10 Team 06
U11 Team 05
U13 Team 03/04
U14 Team 02
U15/16 Team 99-01
U-Cupinformation
U-sektionen INFO

ÖVRIGT
Dokument
Oldboys
1966
Arkiv 1995-2001
Arkiv 2001-2002
Arkiv 2002-2003
Arkiv 2003-2004
Arkiv 2004-2005
Arkiv 2005-2006
Arkiv 2006-2007
Arkiv 2007-2008
Arkiv 2008-2009
Arkiv 2009-2010
Arkiv 2010-2011
Arkiv 2011-2012
Arkiv 2012-2013
Arkiv 2013-2014
Arkiv 2014-2015
Arkiv 2015-2016
Arkiv J-stats
Biljettpriser
Hitta till Hallen
J-nyheter 03-04
J-nyheter 04-05
J-nyheter 05-06
J-nyheter 06-07
J-nyheter 07-08
J-nyheter 08-09
Ljusteräng 08/09
Ljusteräng 09/10
Ljusteräng 10/11
Nätverket
Puckracet 2002
Referat 2001-02
Referat 2002-03
Referat 2003-04
Referat 2004-05
Referat 2005-06
Referat 2006-07
Referat 2007-08
Referat 2008-09
Referat 2009-10
Referat 2010-11
Referat 2011-12
Referat 2012-13
Referat 2013-14
Referat 2014-15
Sponsorer
WK Grafik
WK Song (mp3)

KIK Föreningsinformation
[2013-03-20] Till alla hängivna supportrar, sponsorer och andra som vill Kristianstad IKs bästa!

Styrelsen i KIK har sedan vi påbörjade rekonstruktionsarbetet den 6 mars haft ett enda mål. Vi vill bygga en stabil förening som är uthållig över tid såväl organisatoriskt, ekonomiskt som sportsligt.

Nuläge
Nu undrar förstås många vart vi är på väg och det har vi full förståelse för att ni gör. Eller rättare sagt, vi skulle vara oroliga om ni inte undrade. I denna vecka har styrelsen haft ordinarie möte och gått igenom läget för stunden. Det handlar bland annat om uppföljning av frågor som är väsentliga för att rekonstruktionen ska ha förutsättningar att lyckas: Att påbörja arbetet med att återskapa förtroendet från klubbens sponsorer, att fortsätta med de spelarsamtal som inleddes vecka 10, att utvärdera vad som behöver göras på kort och lång sikt för att stärka organisationen när det gäller marknad och administration, att påbörja och avsluta samtal med de personer som känns viktiga för föreningens utveckling, att fortsätta att se över de ekonomiska ramarna som föreningen har och vad som ryms och vad som inte ryms inom dessa, att identifiera vilka nyckelpersoner som behövs och att diskutera och besluta om färdriktning och satsningar för föreningen den närmaste tiden. Att åter få in en känsla av igenkänning och positivitet när det gäller vårt A-lag och vilka som bär den tröjan.
Det är ett grannlaga arbete och en stor utmaning, men det är en utmaning som vi är fullt beredda att fullfölja.

Vad händer närmast?
I slutet av denna vecka och i början av nästa så kommer ett antal möten att genomföras som kan komma att påverka kraften och farten i det arbete som gäller KIKs rekonstruktion och förutsättningarna för att den ska lyckas.

Andra viktiga händelser kommande vecka är:
På måndag den 25 mars har vi för avsikt att bjuda in ett antal personer, vilka har satsat mycket av sitt engagemang och sina kontakter för att främja Kristianstad IK. Vid det tillfället kommer framförallt det sportsliga att vara i fokus. Hur föreningen ser på färdriktningen avseende vårt A-lag och hur det ska byggas. Hur det organisatoriska avseende marknad och sport kan komma att se ut. Mer information om det lämnas personligen under de närmaste dagarna.

På onsdag den 27 mars hålls det borgenärsmöte som kallats till av Advokatfirma Glimstedt som är föreningens rekonstruktör. Styrelsen knyter förhoppningarna till att rekonstruktionen kommer att fortsätta och att ett starkt stöd för detta finns hos våra borgenärer.
I helgen går de sista ungdomscuperna av stapeln i Kristianstad Ishall. 2 dagar fyllda med matcher, allvar och lek och den största hockeyglädjen man kan tänka sig. Se till att besöka ishallen och få en föraning om framtidens A-lagsspelare i Kristianstad.

Ditt och allas stöd behövs nu och framöver!

På återhörande,
Johan Swensson
För styrelsen i Kristianstad IK

  


» Tillbaka
SÖK
Copyright © 2001| 2002 Kristianstad Hockey | Om du har kommentarer eller frågor, vänd dig till KIKs kansli.
Telefonnummer: +46 (0)44-12 73 32. Faxnummer: +46(0)44-10 92 46 Det går även att skicka e-mail: till KIKs Kansli.
Webbproduktion i samarbete med Kristianstadsbladets webbavdelning: Mika Rossi
För upplägg och innehåll på Kristianstads IKs hemsidor svarar Tomas Bengtsson och Håkan Bergström.
Restaurang Metropol

Budettan

Nordströms beglast

Kristianstad Automobil

LA Pipe Welding

Friskis & Svettis

Defendo

Länsförsäkringar

Christianstad Bilvårdscenter

Bykrogen

Budettan

Fasab

Klicka här för att prenumerera på KIKs matchkalender