A-TRUPPEN
Truppen
Statistik
Cookies
Tabellen
Matchplan
Matchsökning

JUNIORER
J18

UNGDOMAR
Skridskoskolan
U8 Team 08
U9 Team 07
U10 Team 06
U11 Team 05
U13 Team 03/04
U14 Team 02
U15/16 Team 99-01
U-Cupinformation
U-sektionen INFO

ÖVRIGT
Dokument
Oldboys
1966
Arkiv 1995-2001
Arkiv 2001-2002
Arkiv 2002-2003
Arkiv 2003-2004
Arkiv 2004-2005
Arkiv 2005-2006
Arkiv 2006-2007
Arkiv 2007-2008
Arkiv 2008-2009
Arkiv 2009-2010
Arkiv 2010-2011
Arkiv 2011-2012
Arkiv 2012-2013
Arkiv 2013-2014
Arkiv 2014-2015
Arkiv 2015-2016
Arkiv J-stats
Biljettpriser
Hitta till Hallen
J-nyheter 03-04
J-nyheter 04-05
J-nyheter 05-06
J-nyheter 06-07
J-nyheter 07-08
J-nyheter 08-09
Ljusteräng 08/09
Ljusteräng 09/10
Ljusteräng 10/11
Nätverket
Puckracet 2002
Referat 2001-02
Referat 2002-03
Referat 2003-04
Referat 2004-05
Referat 2005-06
Referat 2006-07
Referat 2007-08
Referat 2008-09
Referat 2009-10
Referat 2010-11
Referat 2011-12
Referat 2012-13
Referat 2013-14
Referat 2014-15
Sponsorer
WK Grafik
WK Song (mp3)

Årsmötet avklarat
[2003-06-11] Kristianstad IKs Årsmötesförhandlingar hölls den 26/5 i Lejonkulan och förutom de olika fyllnads- och omval fastställdes medlemsavgiften för kommande verksamhetsår till samma summor som förra året, vilket innebär att Enskilt medlemskap fortfarande kostar 300:-, Familjemedlemsskap 500:- och för passiv medlem kvarstår 100:-

Efter genomgång av inkomna motioner beslutades det att en stadgegrupp skulle tillsättas. Detta för att ge möjlighet till uppdatering i stadgarna.

Vidare efterlyste mötet en långsiktig plan för föreningens idrottsliga verksamheten. Styrelsen föreslogs enhälligt vara ansvariga för framtagandet av ett långsiktigt mål för verksamheten.

Mötet beslutade också - efter genomgång av räkenskaperna - att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

Tomas Bengtsson   


» Tillbaka
SÖK
Copyright © 2001| 2002 Kristianstad Hockey | Om du har kommentarer eller frågor, vänd dig till KIKs kansli.
Telefonnummer: +46 (0)44-12 73 32. Faxnummer: +46(0)44-10 92 46 Det går även att skicka e-mail: till KIKs Kansli.
Webbproduktion i samarbete med Kristianstadsbladets webbavdelning: Mika Rossi
För upplägg och innehåll på Kristianstads IKs hemsidor svarar Tomas Bengtsson och Håkan Bergström.
Nordströms beglast

Autoexperten

Jaffa Blommor

Bykrogen

Shell Rondellen

Friskis & Svettis

Toyota Center

Christianstad Bilvårdscenter

Va Mat & Kart

Länsförsäkringar

PMR Mobiltelefoniaktiebolaget

Waypoint

Klicka här för att prenumerera på KIKs matchkalender