A-TRUPPEN
Truppen
Statistik
Cookies
Tabellen
Matchplan
Matchsökning

JUNIORER
J18

UNGDOMAR
Skridskoskolan
U8 Team 08
U9 Team 07
U10 Team 06
U11 Team 05
U13 Team 03/04
U14 Team 02
U15/16 Team 99-01
U-Cupinformation
U-sektionen INFO

ÖVRIGT
Dokument
Oldboys
1966
Arkiv 1995-2001
Arkiv 2001-2002
Arkiv 2002-2003
Arkiv 2003-2004
Arkiv 2004-2005
Arkiv 2005-2006
Arkiv 2006-2007
Arkiv 2007-2008
Arkiv 2008-2009
Arkiv 2009-2010
Arkiv 2010-2011
Arkiv 2011-2012
Arkiv 2012-2013
Arkiv 2013-2014
Arkiv 2014-2015
Arkiv 2015-2016
Arkiv J-stats
Biljettpriser
Hitta till Hallen
J-nyheter 03-04
J-nyheter 04-05
J-nyheter 05-06
J-nyheter 06-07
J-nyheter 07-08
J-nyheter 08-09
Ljusteräng 08/09
Ljusteräng 09/10
Ljusteräng 10/11
Nätverket
Puckracet 2002
Referat 2001-02
Referat 2002-03
Referat 2003-04
Referat 2004-05
Referat 2005-06
Referat 2006-07
Referat 2007-08
Referat 2008-09
Referat 2009-10
Referat 2010-11
Referat 2011-12
Referat 2012-13
Referat 2013-14
Referat 2014-15
Sponsorer
WK Grafik
WK Song (mp3)

Valberedningen informerar
[2003-05-18] Protokoll från sammanträde i KIKs valbredning 2003-05-15

Närvarande: Anders Andersson, sammankallande
Anders Bröthlin
Jan Samuelsson

1. Mötets öppnande
Anders Andersson hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.

2. Justering
Till att justera dagens protokoll utsågs, förutom sammankallande, även Anders Bröthlin.

3. Sekreterare
Mötet beslöt att utse Jan Samuelsson som sekreterare för mötet.

4. Nomineringar
Ordförande rapporterade kring genomförda diskussioner med olika kandidater. Efter dagens möte är följande personer klara för en nominering;
• Gert Persson, nyval som ledamot i styrelsen på två år
• Ronny Vikstrand, nyval som ledamot i styrelsen på två år
• Ola Åhlund, nyval som ledamot i styrelsen på två år.
• Bertil Eriksson, omval som suppleant i styrelsen på ett år.

Dessutom kvarstår följande personer i styrelsen, valda till 2004;
• Bo Walter, ordförande
• Henrik Strindberg, kassör
• John Andersson, ledamot

Valberedningen konstaterade att följande funktioner i styrelsen återstår att finna kandidater för;
• Ledamot i styrelsen, fyllnadsval ett år
• Suppleant i styrelsen, val på ett år.

Dessutom återstår
• Lekmannarevisor, val på ett år

Valberedningen kommer att arbeta vidare med att finna kandidater. Man beslöt dock att publicera ovanstående kandidater och vakanta nomineringar på föreningens hemsida.

5. Nästa möte
Nästa möte med valberedning sker den 26 maj kl 18.00.

6. Mötets avslutning
Anders Andersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Justeras


Anders Andersson Anders Bröthlin, sammankallande

Jan Samuelsson, sekreterare   


» Tillbaka
SÖK
Copyright © 2001| 2002 Kristianstad Hockey | Om du har kommentarer eller frågor, vänd dig till KIKs kansli.
Telefonnummer: +46 (0)44-12 73 32. Faxnummer: +46(0)44-10 92 46 Det går även att skicka e-mail: till KIKs Kansli.
Webbproduktion i samarbete med Kristianstadsbladets webbavdelning: Mika Rossi
För upplägg och innehåll på Kristianstads IKs hemsidor svarar Tomas Bengtsson och Håkan Bergström.
Toyota Center

LA Pipe Welding

LM & Pema Transport

Fasab

Starka Betongindustrier

Kristianstad Automobil

Din Mäklare

Nordströms beglast

Waypoint

Jaffa Blommor

Christianstad Bilvårdscenter

Va Mat & Kart

Klicka här för att prenumerera på KIKs matchkalender