A-TRUPPEN
Truppen
Statistik
Cookies
Tabellen
Matchplan
Matchsökning

JUNIORER
J18

UNGDOMAR
Skridskoskolan
U8 Team 08
U9 Team 07
U10 Team 06
U11 Team 05
U13 Team 03/04
U14 Team 02
U15/16 Team 99-01
U-Cupinformation
U-sektionen INFO

ÖVRIGT
Dokument
Oldboys
1966
Arkiv 1995-2001
Arkiv 2001-2002
Arkiv 2002-2003
Arkiv 2003-2004
Arkiv 2004-2005
Arkiv 2005-2006
Arkiv 2006-2007
Arkiv 2007-2008
Arkiv 2008-2009
Arkiv 2009-2010
Arkiv 2010-2011
Arkiv 2011-2012
Arkiv 2012-2013
Arkiv 2013-2014
Arkiv 2014-2015
Arkiv 2015-2016
Arkiv J-stats
Biljettpriser
Hitta till Hallen
J-nyheter 03-04
J-nyheter 04-05
J-nyheter 05-06
J-nyheter 06-07
J-nyheter 07-08
J-nyheter 08-09
Ljusteräng 08/09
Ljusteräng 09/10
Ljusteräng 10/11
Nätverket
Puckracet 2002
Referat 2001-02
Referat 2002-03
Referat 2003-04
Referat 2004-05
Referat 2005-06
Referat 2006-07
Referat 2007-08
Referat 2008-09
Referat 2009-10
Referat 2010-11
Referat 2011-12
Referat 2012-13
Referat 2013-14
Referat 2014-15
Sponsorer
WK Grafik
WK Song (mp3)

Årsmötet genomfört
[2004-06-02] Under onsdagen höll Kristianstad IK sitt årsmöte och antalet besökare var på klassiskt manér litet, men ändå något över förväntan.

Bland de tongivande diskussionerna kan så här efteråt nämnas de många idéer som kläckts för att ytterligare stärka föreningskänslan och aktiviteter för en stabil finansiering av kommande säsong. Diskussioner som i flera fall landar direkt under den nyinstiftade Näringssektionens intresseområden och ansvar.

Förutom de kreativa diskussionerna redogordes också för föreningen positiva ekonomiska resultat under den gågna säsongen.

- Vi har sparat oss till det här utfallet, menade ordförande Bo Walter, ja man kan nog säga att vi snålat i alla hörn för att uppnå ett positivt resultat. Men ännu är det en bit kvar att gå, vi kommer behöva tänka efter ordentligt även framöver. Arbetsinsatsen vi har bakom oss är värd en tumme upp och bidrar till ett positivt drag i föreningen.

Klubben har med sitt plusresultat kunnat avsätta ekonomiska resurser för att bl a lösa upparbetade skulder. Det mål man satt upp sedan något år tillbaka - att bli helt skuldfria till år 2004 - har dock inte uppnåtts, men arbetet fortgår oförtrutet.

De olika styrelseval som stod på dagordningen genomfördes i enlighet med dagordningen om man bortser från några få undantag. Som ordförande ytterligare ett år valdes Bo Walter men valberedningen har i skrivande stund ännu inte hittat sin kandidat för kassörsposten en uppgift som kommer att behandlas på det extra årsmötet som stämman beslutade kalla till inom kort. Här kommer också ytterligare vakanta poster i styrelsen att kompletteras.

När det gäller medlemsavgifterna beslutade årsmötet att plocka bort den nuvarande enskilda medlemsavgiften och istället erbjuda fullt familjemedlemskap hos alla medlemmar samtidigt som medlemsavgiften av mötet fastställdes till 500:- per år. En av tankarna med detta är att ge ekonomiskt bäring till omkostnader för samtliga ungdomslags nya matchdräkter säsongen 2004-2005.

Det så kallade "passiva medlemskortet" kvarstår dock för alla intresserade medlemmar som t ex inte har egna aktiva barn eller liknande i föreningen (100:-).

Medlemsavgifterna har de senaste åren legat helt stilla. Här menade årsmötet att en förändring var på sin plats.

Mötet informerades också om det Idrottspolitiska möte som Kristianstads Kommun inbjudit till i Konserthuset måndagen den 7 juni kl. 19.00. Att på plats manifestera Kristianstads IK i detta sammanhang känns ssynnerligen viktigt för den framtida verksamheten.

Fullständiga protokoll från mötet kommer att finnas tillgängliga via styrelsen så snart dessa är justerade.

Tomas Bengtsson   


» Tillbaka
SÖK
Copyright © 2001| 2002 Kristianstad Hockey | Om du har kommentarer eller frågor, vänd dig till KIKs kansli.
Telefonnummer: +46 (0)44-12 73 32. Faxnummer: +46(0)44-10 92 46 Det går även att skicka e-mail: till KIKs Kansli.
Webbproduktion i samarbete med Kristianstadsbladets webbavdelning: Mika Rossi
För upplägg och innehåll på Kristianstads IKs hemsidor svarar Tomas Bengtsson och Håkan Bergström.
Elpoolen

Nordströms beglast

Friskis & Svettis

Budettan

Shell Rondellen

PMR Mobiltelefoniaktiebolaget

Bikab

Christianstad Bilvårdscenter

Toyota Center

Kristianstad Automobil

Länsförsäkringar

Lelles Atervinning

Klicka här för att prenumerera på KIKs matchkalender